2020-09-08 14:35:48

SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE S 50% SREDSTAVA U ŠK.2020./2021.G.

SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE S 50% SREDSTAVA U ŠK.2020./2021.G.

Poštovani roditelji / skrbnici,

obavještavamo vas kako je župan Sisačko-moslavačke županije , u okviru pronatalitetne politike, donio Odluku o sufinanciranju školske kuhinje sa 50% sredstava u školskoj godini 2020./2021.

U prilogu su: 1. Odluka

                      2. Izjava

Izjavu preuzmite, popunite i predajte u tajništvu škole do 29. rujna 2020.g. ili putem e-maila škole: ured@os-mladost-lekenik.skole.hr

Uz izjavu prilažete dokument kojim dokazujete da se ispunjavaju traženi uvjeti (preslika rodnog lista za predškolsko dijete, potvrda za dijete u srednjoj školi ili fakultetu).

ZAHTJEV NE POPUNJAVAJU RODITELJI/SKRBNICI UČENIKA KOJI SU IMALI PRAVO SUFINANCIRANJA PREHRANE S 50% SREDSTAVA U PROŠLOJ ŠKOLSKOJ GODINI JER SU AUTOMATSKI KORISNICI I U OVOJ ŠKOLSKOJ GODINI, POD UVJETOM DA SE PODACI NISU MIJENJALI.

 

Lekenik, 8. 9. 2020.

 

 


 


Osnovna škola Mladost