preskoči na sadržaj
 

Na ovoj stranici objavljuju se javni pozivi za ponude  prema čl.2. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br.87/2014., NN br. 81/15.).

ŠKOLSKA GODINA 2019./2020.                      

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

          L E K E N I K

Klasa: 600-01/19-01/176

Urbroj: 2176-24-01-19-01

Lekenik, 21. 11. 2019.

               POPIS PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (MATURALAC) - Broj poziva 1-7./2019

Pristigla je jedna ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (maturalac). Ponuda turističke agencije Forzita d.o.o. iz Metkovića ispunjava propisane uvjete Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, br. 87/14.; 81/15.).

Poziva se turistička agencija Forzita d.o.o. iz Metkovića na predstavljanje i prezentaciju ponude na roditeljskom sastanku koji će se održati 27. 11. 2019. godine s početkom u 17:00 sati, u OŠ Mladost, Lekenik.

                                                                                                                                                                                                                     Povjerenstvo

 

 

Lekenik, 12. 11. 2019. 

              Poštovani predstavnici turističkih agencija,

predviđeno javno otvaranje ponuda 13. 11. 2019., za višednevnu izvanučioničku nastavu (maturalac), odgađa se zbog štrajka za 20. 11. 2019. s početkom u 14 sati. 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

                                                                                                                                                                                                           Povjerenstvo

 

 

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

         LEKENIK

Lekenik, 23.10.2019.

                                                                         TURISTIČKIM AGENCIJAMA
                                                                    

Poštovani/e,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za učenike sadašnjih 7. razreda, Maturalac, br.poziva 1-7.r./2019. za školsku 2019./2020.godinu.

Uvjeti su propisani Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14. i 81/15.) i Zakona o pružanju usluga u turizmu ( NN br.130/17.).

Molimo Vas da na temelju priloženih obrazaca  dostavite vaše ponude.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Poziv je u prilogu na dnu stranice.

                                                                                                                  Povjerenstvo

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKA 2018./2019. GODINA

 

Osnovna škola Mladost

           Lekenik

 

44272 Lekenik, Zagrebačka 25B

 

Klasa: 600-01/19-01/26

Urbroj: 2176-24-01-19-01

Lekenik, 27. 2. 2019.

 

Sukladno članku 12. stavak 5. i članku 15. stavcima 5. i 6. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine 87/14. i 81/15.), po javnom pozivu broj: 1-3.r/2019., na zajedničkom sastanku održanom 26. 2. 2019.g., roditelji učenika i razrednici trećih razreda donose:

O D L U K U
o odabiru davatelja usluga

 

I. Odabire se ponuda turističke agencije Kontakt tours d.o.o., Gundulićeva 3, Zagreb za organizaciju i realizaciju višednevne izvanučioničke nastave učenika trećih razreda OŠ Mladost, Lekenik, u vremenu  od 16. 9. 2019.g.  do 20. 9.2019. godine.

II. Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom njenog donošenja.

III. Ova odluka se objavljuje na mrežnim stranicama Osnovne škole Mladost, Lekenik.

                                                                                                                   

 

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

          L E K E N I K

Klasa: 600-01/19-01/19

Urbroj: 2176-24-01-19-01

Lekenik, 19. veljače 2019.

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

(ŠKOLA U PRIRODI) - Broj poziva 1-3.r/2019.

Povjerenstvo za odabir ponuda i izbor najbolje ponude za izvođenje planirane Škole u prirodi, Duga uvala, nakon javnog otvaranja pristiglih ponuda, odabralo je ponude koje ispunjavaju propisane uvjete Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, br. 87/14.; 81/15.). i to:

 1. ponuda  Spektar putovanja d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb 10 000
 2.     “        Astralis travel d.o.o, M. Gupca 20, Slavonski Brod
 3.      „       Kontakt tours, Gundulićeva 3, Zagreb 10 000
 4.     „       Alga travel agency, Teslina 14, Zagreb
 5.     „      „Vrbanac-prijevoz“ Sisak, Budaševo 78, Topolovac 44 202
 6.     „        Event-S d.o.o., Kaštanjer 64, Pula 52 000

Predstavljanje ponuda bit će na roditeljskom sastanku u utorak, 26. veljače 2019. godine u 18:00 h, u OŠ Mladost, Lekenik, Zagrebačka 25B, 44272 Lekenik.

Povjerenstvo je odredilo da je vrijeme trajanja pojedine prezentacije sedam (7) minuta.                       

Zahvaljujemo svim agencijama na odazivu i suradnji.        

                                                                                                                                                                       Povjerenstvo

 

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

         LEKENIK

Lekenik, 29. 1. 2019.

Poštovani/e,

22. 1. 2019. objavljen je poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, Škole u prirodi za učenike sadašnjih 3. razreda, na kartici JAVNI POZIVI ZA IZLETE. 

U pozivu br. 1-3.r./2019. molimo da uvrstite u cijenu ponude i ulaznicu za posjet AQUARIUMU PULA.

Zahvaljujemo na vašem odazivu i suradnji.

 

Lekenik, 22.1.2019.

                                                 TURISTIČKIM AGENCIJAMA
                                                                    

Poštovani/e,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu  višednevne izvanučioničke nastave za učenike sadašnjih 3. razreda, Školu u prirodi, br.poziva 1-3.r./2019. za školsku 2019./2020.godinu.

Uvjeti su propisani Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14. i 81/15.) i Zakona o pružanju usluga u turizmu ( NN br.130/17.).

Molimo Vas da na temelju priloženih obrazaca  dostavite vaše ponude.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Poziv je u prilogu na dnu stranice.

                                                                                                                  Povjerenstvo

 

 

 

Osnovna škola Mladost

           Lekenik

44272 Lekenik, Zagrebačka 25B

Klasa: 600-01/18-01/32

Urbroj: 2176-24-01-18-01

Lekenik, 20. prosinac 2018.

Sukladno članku 12. stavak 5. i članku 15. stavcima 5. i 6. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine 87/14. i 81/15.), po javnom pozivu broj: 2-7./2018., na zajedničkom sastanku održanom 18. 12. 2018.g., roditelji učenika i razrednici sedmih razreda donose:

O D L U K U
o odabiru davatelja usluga

I. Odabire se ponuda KONTAKT TOURSA iz ZAGREBA, GUNDULIĆEVA 3, za organizaciju i realizaciju višednevne izvanučioničke nastave učenika sedmih razreda OŠ Mladost, Lekenik, od      27. 8. 2019. – 30. 8. 2019.

II. Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom njenog donošenja.

III. Ova odluka se objavljuje na mrežnim stranicama Osnovne škole Mladost,Lekenik.

                                                                   PREDSJEDNIK POVJERENSTVA :

                                                                         HRVOJE MARKOVINOVIĆ

                                                                                

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

          L E K E N I K

Klasa: 600-01/18-01/172

Urbroj: 2176-24-01-18-01

Lekenik, 12. prosinac 2018.

     

 POPIS PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (MATURALAC) - Broj poziva 2-7./2018

 

Pristigle su dvije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (maturalac) i obje ponude ispunjavaju propisane uvjete Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN, br. 87/14.; 81/15.).

Pozivaju se ponuditelji za javnu prezentaciju ponuda.

 1. ponuda  „ Blagec turist“, Preradovićeva ulica 4, Križevci 48000
 2.   „             Kontakt tours, Gundulićeva 3, Zagreb  10000

Predstavljanje ponuda bit će na roditeljskom sastanku u utorak, 18. prosinca 2018. godine u 17:00 h, u OŠ Mladost, Lekenik.

Povjerenstvo je odredilo da je vrijeme trajanja pojedine prezentacije 10 minuta.                       

                                                                                                                                 

Lekenik, 20.11.2018.

Javni pozivi za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

 TURISTIČKIM AGENCIJAMA
                        - svima -

Poštovani/e,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu  višednevne izvanučioničke nastave za 

7. razrede, Maturalno putovanje, br.poziva 2-7/2018.

Uvjeti su propisani Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 87/14. i 81/15.).

Molimo Vas da na temelju priloženog obrasca  dostavite vaše ponude.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

NAPOMENA: Poziv 1-7/2018. je poništen.

OBRAZAC U PRIVITKU NA DNU STRANICE.

 

Školska 2017./2018.godina

Dana 27. 3. 2018. s početkom u 18:00 sati održan je zajednički roditeljski sastanak za sve učenike trećih razreda.

Donesena je Odluka o davatelju usluga, većinom glasova nazočnih, odabrana je Turistička agencija KONTAKT TOURS, Gundulićeva 3, Zagreb  za realizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike 3. razreda u vremenu od 10.9.2018. do 14.9.2018.g.,  sukladno članku 12, stavku 5. i 6., Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN br.87/14 i 81/15.

Odluka u prilogu ( na dnu stranice).

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

     LEKENIK

Lekenik, 16. ožujak 2018.

 

 POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE - ŠKOLE U PRIRODI -

Broj poziva 6-3.r/2018.

Povjerenstvo za odabir ponuda i izbor najbolje ponude za izvođenje planirane Škole u prirodi, Duga uvala, nakon javnog otvaranja pristiglih ponuda., odabralo je ponude koje ispunjavaju propisane uvjete i to:

 1. ponuda Eklata d.o.o., Osječka 11, Split
 2.     „        Via Magnifica d.o.o., Matije Gupca 84, Zabok
 3.     „        Spektar putovanja d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb
 4.     „        Kontakt tours, Gundulićeva 3, Zagreb  
 5.     „        TA Laterna, Sisak, A. Starčevića 13, Sisak
 6.     „         Event-S d.o.o., Kaštanjer 64, Pula 
 7.     „         Astralis travel d.o.o., M. Gupca 20, Slavonski Brod 

Predstavljanje ponuda bit će na roditeljskom sastanku u utorak, 27. ožujka 2018. godine u 18:00 h, u OŠ Mladost, Lekenik.

Povjerenstvo je odredilo da je vrijeme trajanja pojedine prezentacije do osam (8) minuta.

                                                                                                                 Povjerenstvo

 

Lekenik, 1.3.2018.

OBAVIJEST O  REALIZACIJI VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

MATURALAC U ŠKOLSKOJ 2018./2019.GODINI

 

26.2.2018.s početkom u 17:00 sati održan je zajednički roditeljski sastanak za sve učenike sedmih razreda.

Donesena je Odluka o davatelju usluga, većinom glasova nazočnih, te je odabrana Turistička agencija KONTAKT TOURS, Gundulićeva 3, Zagreb  za realizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike 7. razreda u vremenu od 4.9.2018. do 7.9.2018.g.,  sukladno članku 12, stavku 5. i 6., Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN br.87/14 i 81/15.

Odluka u prilogu ( na dnu stranice).

 

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

         LEKENIK

Lekenik, 27.2.2018.

                                                 TURISTIČKIM AGENCIJAMA
                                                                    

Poštovani/e,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu  višednevne izvanučioničke nastave za učenike sadašnjih 3. razreda, Školu u prirodi, br.poziva 6-3.r./2018. za školsku 2018./2019.godinu.

Uvjeti su propisani Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14. i 81/15.) i Zakona o pružanju usluga u turizmu ( NN br.130/17.).

Molimo Vas da na temelju priloženih obrazaca  dostavite vaše ponude.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Poziv je u prilogu na dnu stranice.

                                                                                                                  Povjerenstvo

 

Lekenik, 27.2.2018.                          

Poništenje javnog poziva

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) Osnovna škola Mladost, Lekenik objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za učenike 3. razreda, Škola u prirodi, broj poziva 5-3.r/2017. objavljenog 29.1.2018.

Obrazac novog poziva za organizaciju višednevnog putovanja (Škola u prirodi ) možete pogledati na dnu stranice (postavljeni dokumenti).

                                                                                                                                                                             Povjerenstvo

 

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

     LEKENIK

Lekenik, 22. veljače 2018.

 

Temeljem odredbe članka 15. stavak 4. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničnu nastavu - Školu u prirodi - poziv br. 5-3.r./2018. za učenike trećih razreda, na sastanku održanom dana 19. veljače 2018.g., donosi

O D L U K U

O odabiru četiri ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika trećih razreda:

1. ponuda: Putnička agencija „Eklata“, Osječka 11, Split

2. ponuda: Kontakt tours d.o.o., Gundulićeva 3, Zagreb

3. ponuda: Astralis travel d.o.o., M. Gupca 20, Slavonski Brod

4. ponuda: Event-s d.o.o., Kaštanjer 64, Pula

Odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi, na roditeljskom sastanku  koji će se održati dana 6.3.2018. u  1745 sati, u OŠ Mladost, Lekenik.

Vrijeme trajanja prezentacije je do sedam (7) minuta.

Obrazloženje

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučionične nastave - Škola u prirodi utvrdilo je da je pristiglo 6 ponuda. Nakon otvaranja ponuda predsjednica je pročitala iste te je Povjerenstvo jednoglasno donijelo odluku kao u izreci.

Predsjednica Povjerenstva

                         Valentina Vavro

 

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

          L E K E N I K

Klasa: 600-01/18-01/20

Urbroj: 2176-24-01-18-01

Lekenik, 9. veljače 2018.

 

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE (MATURALAC) - Broj poziva 4-7.r/2018

Povjerenstvo za odabir ponuda i izbor najbolje ponude za izvođenje planiranog maturalca u Istru, nakon javnog otvaranja pristiglih ponuda., odabralo je ponude koje ispunjavaju propisane uvjete i to:

 

 1. ponuda   TA Laterna, Sisak, A. Starčevića 13, 44000 Sisak
 2.    „         „ Blagec turist“, Preradovićeva ulica 4, Križevci 48000
 3.   „            Astralis travel d.o.o., M. Gupca 20, Slavonski Brod 35000
 4.   „            Putnička agencija „Eklata“, Osječka 11, Split 21000
 5.   „            Spektar putovanja d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb
 6.   „            Event-S d.o.o., Kaštanjer 64, Pula 52100
 7.   „           Kontakt tours, Gundulićeva 3, Zagreb  10000
 8.   „           „Vrbanac-prijevoz“ Sisak, Budaševo 78, 44202 Topolovac

 

 Predstavljanje ponuda bit će na roditeljskom sastanku u ponedjeljak, 26.veljače 2018. godine u 17:00 h, u OŠ Mladost, Lekenik.

Povjerenstvo je odredilo da je vrijeme trajanja pojedine prezentacije 10 minuta.

                        

                                                                                                                                       Povjerenstvo

 

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

         LEKENIK

Lekenik, 29.1.2018.

                                                                   TURISTIČKIM AGENCIJAMA
                                                                    

Poštovani/e,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu  višednevne izvanučioničke nastave za učenike sadašnjih 3. razreda, Školu u prirodi, br.poziva 5-3.r./2018. za školsku 2018./2019.godinu.

Uvjeti su propisani Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14. i 81/15.) i Zakona o pružanju usluga u turizmu ( NN br.130/17.).

Molimo Vas da na temelju priloženih obrazaca  dostavite vaše ponude.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Poziv je u prilogu na dnu stranice.

                                                                                                                  Povjerenstvo

 

Lekenik, 29.1.2018.                          

Poništenje javnog poziva

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) Osnovna škola Mladost, Lekenik objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave za učenike 3. razreda, Škola u prirodi, broj poziva 03-3.r/2017. objavljenog 18.12.2017.

Obrazac novog poziva za organizaciju višednevnog putovanja (Škola u prirodi ) možete pogledati na dnu stranice (postavljeni dokumenti).

                                                                                                                                                                             Povjerenstvo

 

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

         LEKENIK

Lekenik, 17.01.2018.

POZIV

TURISTIČKIM AGENCIJAMA
 

Poštovani/e,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu  višednevne izvanučioničke nastave za učenike

7. razreda, - Maturalac, br. poziva 4 -7.r./2018.

Uvjeti su propisani Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14. i 81/15.).

Molimo Vas da na temelju priloženih obrazaca  dostavite vaše ponude.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

NAPOMENA: OBRAZAC U PRIVITKU NA DNU STRANICE.

 

 

 

 

    Lekenik, 22.12.2017.                          

Poništenje javnog natječaja

 

Sukladno Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014 i 81/15) Osnovna škola Mladost, Lekenik objavljuje

 

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

za organizaciju maturalnog putovanja 7. razreda u periodu od 20.8.2018. do 31.8. 2018. -broj poziva 2-7.r/2017. objavljenog 8.12. 2017.

Obrazac novog poziva za organizaciju višednevnog putovanja (školska ekskurzija) postavit će se naknadno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Povjerenstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Odluka o odabiru davatelja usluga Javni poziv: 2-7.r./2017.

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

          L E K E N I K

 

Klasa: 600-01/17-01/128

Urbroj: 2176-24-01-17-01

Lekenik, 12. prosinac 2017.

 

Temeljem odredbe članka 15. stavak 4. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu - ekskurzija - objava br. 2-7.r/2017. za učenike sedmih razreda, na sastanku održanom dana 11. prosinca 2017.g., donijelo

O D L U K U

O odabiru tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika sedmih razreda:

1. ponuda: Spektar, Strossmayerov trg 8, Zagreb

2. ponuda: Event-S d.o.o., Kaštanjer 64, Pula

3. ponuda: Kontakt tours, Gundulićeva 3, Zagreb   

Odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi, na roditeljskom sastanku koji će se održati dana 24. siječnja 2018._u  17,00 sati, u OŠ Mladost, Lekenik, Zagrebačka 25 B.

Vrijeme trajanja prezentacije je 7 minuta.

Obrazloženje:

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave - ekskurzija utvrdilo je da je pristiglo 5 ponuda. Nakon otvaranja omotnica predsjednica je pročitala svih pet pristiglih ponuda. Nakon tajnog glasovanja i prebrojavanja glasova na glasačkim listićima, Povjerenstvo je donijelo Odluku o odabiru tri ponude kao u izreci.

                                                                                                                              Predsjednica Povjerenstva:

                                                                                                                               Maja Rušnjak-Radičević

 

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

         LEKENIK

Lekenik, 18.12.2017.

 

                                                                   TURISTIČKIM AGENCIJAMA
                                                                      

Poštovani/e,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu  višednevne izvanučioničke nastave za učenike

 sadašnjih 3. razreda, Školu u prirodi, br.poziva 03-3.r./2017. za školsku 2018./2019.godinu.

Uvjeti su propisani Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14. i 81/15.).

Molimo Vas da na temelju priloženih obrazaca  dostavite vaše ponude.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. 

Poziv je u prilogu na dnu stranice.

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O  REALIZACIJI ŠKOLE U PRIRODI

U ŠK.2017./2018.GODINI

16.11.2017.s početkom u 18 sati održan je zajednički roditeljski sastanak za sve učenike četvrtih razreda.

Donesena je Odluka o davatelju usluga, većinom glasova nazočnih, te je odabrana Turistička agencija KONTAKT TOURS, Gundulićeva 3, Zagreb  za realizaciju Škole u prirodi za učenike 4.razreda u vremenu od 14.05.2018. do 18.05.2018.g.,  sukladno članku 12, stavku 5. i 6., Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN br.87/14 i 81/15.

Odluka u prilogu ( na dnu stranice).

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST

         LEKENIK

Lekenik, 28.11.2017.

                                          POZIV

                          TURISTIČKIM AGENCIJAMA
                                                                      

Poštovani/e,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu  višednevne izvanučioničke nastave za učenike

7. razreda,  Maturalac, br. poziva 02-7/2017.

Uvjeti su propisani Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14. i 81/15.).

Molimo Vas da na temelju priloženih obrazaca  dostavite vaše ponude.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

NAPOMENA: OBRAZAC U PRIVITKU NA DNU STRANICE.

 

OBAVIJEST POVJERENSTVA ZA  REALIZACIJU ŠKOLE U PRIRODI   (4. RAZREDI)

(Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN br.87/14 i 81/15.;  čl.14 i 15)

 

Nakon otvaranja  prispjelih ponuda dana 31.10.2017. u 18:00 sati povjerenstvo je utvrdilo:

Od zaprimljenih 6 ponuda, sve ponude ispunjavaju uvjete javnog poziva br. 01-4./2017. objavljenog na web-stranici škole. Ponude su se zaprimale od 5.10.2017. do 28.10.2017. do 14:00 sati. Povjerenstvo je izabralo ponude niže navedenih agencija: koje će prezentirati svoje ponude i program roditeljima učenika na roditeljskom sastanku koji će se održati dana 16. studenog 2017. s početkom u 18,00 sati.

.:        1. TA „SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o., ZAGREB

           2. VRBANAC PRIJEVOZ, SISAK

           3. KONTAKT TOURS D.O.O., ZAGREB

NAPOMENA: RODITELJSKI SASTANAK S PREDSTAVNICIMA TURISTIČKIH AGENCIJA ODRŽAT ĆE SE U PROSTORU MATIČNE ŠKOLE U                                      LEKENIKU.

 

 

 

 

 

 

Javni pozivi za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

 TURISTIČKIM AGENCIJAMA    - svima -

Poštovani/e,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu  višednevne izvanučioničke nastave za učenike 4. razreda, organizacija Škole u prirodi, br. poziva 01-4./2017.

Napomena: OBRAZAC POZIVA 01-4/2017.JE U PRILOGU TEKSTA (na dnu stranice).

 

 

 

 

Školska 2016./2017. godina

Odluka o odabiru davatelja usluga Javni poziv: 3-7/2016

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Osnovna škola Mladost

            Lekenik

Lekenik, Zagrebačka 25B

 

Klasa:  003-05/16-01/07

Urbroj: 2176-24-01-16-01

Lekenik, 05. prosinca 2016.

Na temelju članka 13. stavka 11. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine 67/14. i 81/15.), (dalje u tekstu: Pravilnik), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu učenica i učenika sedmih  razreda OŠ Mladost, Lekenik u školskoj godini 2016./2017. (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donosi

O D L U K U
o odabiru davatelja usluga

Članak 1.

Za davatelja usluga izvođenja višednevne izvanučioničke nastave učenica i učenika sedmih (7.) razreda OŠ Mladost u 2016./2017. školskoj godini, na roditeljskom sastanku održanom 5. prosinca 2016. godine, roditelji su odabrali turističku agenciju: Blagec turist, Preradovićeva 4, Križevci.

Članak 2.

Roditelji potpisuju ugovor za višednevnu izvanučioničku nastavu s davateljem usluga i sve troškove izravno uplaćuju sukladno potpisanome ugovoru.

Članak 3.

Odluka se objavljuje na internetskim stranicama OŠ Mladost.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA :                                                                 

Maja Novalić, prof.                                                                

 

 

 

 

POZIV ZA  PREDSTAVLJANJE  PONUDA  ZA VIŠEDNEVNU IZVANUČIONIČKU NASTAVU

UČENIKA/CA SEDMIH  RAZREDA

Osnovna škola  Mladost

         Lekenik

Klasa: 600-01/16-01/192

Urbroj: 2176-24-01-16-01

Lekenik, 29.studeni  2016.g.

                                                                        1. BLAGEC TURIST  - KRIŽEVCI
                                                                         2. EVENT – S - PULA
                                                                         3. VRBANAC – PRIJEVOZ – SISAK

 

Predmet:: Poziv za predstavljanje ponuda za višednevnu izvanučioničku nastavu učenika/ca  sedmih razreda -

                      -dostavlja se

 

Poštovani,

obavještavamo vas da je Povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave učenika/ca sedmih razreda Osnovne škole Mladost  Lekenik u školskoj 2016./2017. godini po javnom pozivu : 03-7/2016. od 7.11.2016.-21.11.2016.,na sjednici održanoj 28.11 2016. godine  odabralo tri ponude koje će  biti predstavljene roditeljima i među njima je i vaša ponuda.

Slijedom navedenoga, a na temelju članka 14. stavka 7. podstavka 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine, broj: 87/14 i 81/15), pozivamo vas na roditeljski sastanak roditelja učenika sedmih  razreda koji će se održati u ponedjeljak, 5. prosinca 2016. godine s početkom u 18.00 sati.

Na istome možete roditeljima učenika/ca prezentirati svoju ponudu.
Predviđeno vrijeme prezentacije po pojedinačnoj ponudi  je pet (5) minuta i pet (5) minuta je predviđeno za odgovore na eventualna pitanja roditelja.

Redoslijed prezentacija:

1805 Blagec turist – Križevci

1815 Event-s-d.o.o. – Pula

1825 „Vrbanac – Prijevoz“ – Sisak 

                          

Predsjednica Povjerenstva                                                                                      

Maja Novalić, prof.

                                                                               Ravnatelj škole:Igor Rožić, prof.                                                                                                                                                                                  

                                                                                             

 

 

 

 

OBAVIJEST POVJERENSTVA ZA  REALIZACIJU ŠKOLE U PRIRODI

24.11.2016.s početkom u 18 sati održan je zajednički roditeljski sastanak za sve učenike četvrtih razreda.

Donesena je Odluka o davatelju usluga, većinom glasova nazočnih, te je odabrana Turistička agencija „Spektar putovanja“ d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb, za realizaciju Škole u prirodi za učenike 4. razreda u vremenu od 29.05.2017. do 02.06.2017.g.,  sukladno članku 12, stavku 5. i 6., Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN br.87/14 i 81/15.

Odluka u prilogu.

OBAVIJEST POVJERENSTVA ZA  REALIZACIJU ŠKOLE U PRIRODI

 

Nakon otvaranja  prispjelih ponuda dana 21.11.2016. s početkom u 17,30 sati povjerenstvo je utvrdilo:

(Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, NN br.87/14 i 81/15.;  čl.14 i 15)

Od zaprimljenih 11 ponuda, dvije ponude ispunjavaju uvjete javnom pozivu br. 02-4/2016. objavljenom 4.11.2016. do 17.11.2016. do 14 sati.

To su: 1. TA „SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o.“ZAGREB
           2. PA „BLAGEC TURIST“ KRIŽEVCI

 

 

 

Lekenik, 04.11.2016.

Javni pozivi za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

 TURISTIČKIM AGENCIJAMA    - svima -

Poštovani/e,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu  višednevne izvanučioničke nastave za 

I. 4. razrede, Škola u prirodi, br. poziva 02-4./2016.

II. 7. razrede, maturalac, br. poziva 03-7/2016.

Uvjeti su propisani Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 87/14. i 81/15.).

Molimo Vas da na temelju priloženih obrazaca  dostavite vaše ponude.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Obrazac poziva je u prilogu.

 

 

 

PONIŠTEN NATJEČAJ -
za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave-
Škola u prirodi- br.poziva 01-4.r./2016.g.


Poništen je natječaj zbog nepotpunih podataka u obrascu. Obrazac novog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave“ Škole u prirodi“ postavit će se naknadno.
Lekenik, 25.10.2016.

 

 

 

Šk. godina: 2015./2016.

Lekenik, 12. svibnja 2016.

 

ŠKOLSKI IZLETI - TERENSKA NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2015./2016. GODINI

JEDNDODNEVI IZLETI:

 I.RAZREDI.............…..ZAGREB………. 19.05.2016.
II. RAZREDI…..............KLANJEC-KUMROVEC…. 24.05.2016.
III. RAZREDI…..............OGULIN ………17.05.2016.

V. RAZREDI…..KRAPINA-TRAKOŠĆAN….18.05.2016.

VI. RAZREDI…NP PLITVIČKA JEZERA….19.05.2016.

VIII. RAZREDI……..VUKOVAR…………….16.05.2016.

         VIŠEDNEVNI IZLETI:

IV.RAZREDI………..ŠKOLA U PRIRODI 16.05.-20.05.2016.

VII. RAZREDI…….. MATURALAC……….24.08.-27.08.2016.

 

 

Lekenik, 20.11.2015.

Javni pozivi za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

 TURISTIČKIM AGENCIJAMA
                        - svima -

Poštovani/e,

ovim putem Vas pozivamo na javni poziv za organizaciju i provedbu  višednevne izvanučioničke nastave za 

7. razrede, Maturalno putovanje, br.poziva 04/2015.
4. razrede, Škola u prirodi, br. poziva 03/2015.

Uvjeti su propisani Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 87/14. i 81/15.).

Molimo Vas da na temelju priloženih obrazaca  dostavite vaše ponude.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom  „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

NAPOMENA: Pozivi 01. i 02 su poništeni.

 

 

OBAVIJEST O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA REALIZACIJU ŠKOLE U PRIRODI ZA UČENIKE 4. RAZREDA U VREMENU OD 16.05.2016.  DO 20.5.2016. GODINE, KRAJNJE ODREDIŠTE ZAOSTROG

 

 

Povjerenstvo za izbor najpovoljnije ponude  nakon javnog otvaranja ponuda 02.12.2015. godine  donijelo je odluku da se kao najpovoljnija prihvati ponuda Putničke agencije “Eklata“ , Osječka 11, Split. 

 

OBAVIJEST O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA REALIZACIJU ŠKOLSKE EKSKURZIJE  ZA UČENIKE 7. RAZREDA,  

KRAJNJE ODREDIŠTE ZAOSTROG

 

 Povjerenstvo za izbor najpovoljnije ponude  nakon javnog otvaranja ponuda 02.12.2015. godine  donijelo je odluku da se kao najpovoljnija prihvati ponuda Putničke agencije “Eklata“ , Osječka 11, Split. 

 

 

 

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Raspored informacija

TražilicaKorisni linkovi
Ministarstvo znanost...

e-Dnevnik

Carnet

Narodne novine


Anketa
Sviđa li Vam se nova web stranica?
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Arhiva dokumenata

Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
preskoči na navigaciju